Závěrečné zkoušky

27. 3. 2017

Závěrečné zkoušky

Informace k závěrečným zkouškám

učňovského oboru Zemědělec  -  farmář


 

Harmonogram závěrečných zkoušek 3.C, obor Zemědělec - farmář
 

Studium učňovského oboru Zemědělec  -  farmář bude ukončeno závěrečnými zkouškami v souladu s platnou legislativou tj. vyhláška č. 47/2005 Sb.


Závěrečné zkoušky proběhnou ve třech částech. První část je zkouška ústní, kde si žák losuje jedno ze 25  -  30 témat. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce. Časový limit pro zodpovězení této otázky je minimálně dvě a maximálně čtyři minuty.

 

Následuje písemná zkouška formou testu, v trvání nejdéle 240 minut. Zde si žák volí jedno z určených témat.

 

Sled zkoušek zakončuje zkouška praktická. Zde si žák losuje jedno z určeného počtu témat. V jednom dni trvá zkouška nejvýše sedm hodin.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS