Maturitní zkoušky

24. 9. 2018

Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška se v roce 2019 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 

Společná (státní) část maturitní zkoušky


Doporučeným zdrojem aktuálních informací o státní maturitě je web www.novamaturita.cz.
Tyto stránky obsahují mimo jiné informace o modelu maturitní zkoušky pro rok 2018.

 

 

 

 

Katalogy požadavků pro společnou část MZ:

 

Český jazyk a literatura

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 

 

Školní seznam literárních děl pro rok 2018.

 

Témata ústní zkoušky z anglického jazyka pro rok 2018.

 


Profilová (školní) část maturitní zkoušky

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 


Obor agropodnikání

Obor ekologie a životní prostředí

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS