Veřejné zakázky

16. 11. 2018

Veřejné zakázky

SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce střechy tělocvičny a Domova mládeže 

 

Číslo zakázky:            VZ/2018/2/08

 

Forma zadání:            veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje, dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

 

veřejná zakázka

 

  •  

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup 10 ks krav

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VyzvaNakupKrav

TechSpec

Návrh smlouvy-stádo

KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

 

 


 

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - vybudování strukturované kabeláže

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti_připomínky

Vyzva StruktKabel

Příloha_č.1_Smlouva

RozpocetPopis

 

 


 

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DOSTUPNÁ NA PROFILU ZADAVATELE NA ADRESE: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=50&IDZak=9385

 


 

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup výpočetní techniky pro výuku GIS

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VyzvaGIS

Technická specifikace

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY_připomínky

Návrh smlouvy

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

 


 

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru pro autoškolu, N testeru a polní soupravy

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DOSTUPNÁ NA PROFILU ZADAVATELE NA ADRESE: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=50&IDZak=9171

 


 

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JE DOSTUPNÁ NA PROFILU ZADAVATELE NA ADRESE: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=50&IDZak=8997

 

KONTAKTUJTE NÁS