Univerzita třetího věku

16. 11. 2017

Univerzita třetího věku

Člověk, zvíře a životní prostředí

 

Univerzita třetího věku nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe.


Organizačně a administrativně U3V zajišťují Institut celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně a Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p. R.


  • studium je dvouleté, akademický rok se skládá ze zimního a letního semestru

  • semestr tvoří 12 přednášek v týdenních intervalech, administrativní poplatek je 660 Kč za semestr

  • výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R.

  • přednášky vedou pedagogové ze Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově p. R., přednášející z řad odborníků působících v regionu a také hostující odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

  • účastníci univerzity třetího věku mají statut posluchače univerzity (nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění)

  • možno se přihlašovat od 50 let věku

  • k úspěšnému ukončení ročníku je nutná alespoň 60% účast na přednáškách

  • k evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“, který je studentům předán při slavnostní imatrikulaci v aule Mendelovy univerzity v Brně při zahájení studia

  • úspěšní absolventi obdrží „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku

 

9. přednáška 1. ročníku proběhne 23. listopadu 2017 v 15:30 na téma Bílkoviny ve výživě a mléčné produkty

 

8. přednáška 2. ročníku proběhne 23. listopadu 2017 v 15:30 na téma Těžba nerostných surovin a jejich využívání

 

 

 

 

 

 

Harmonogram přednášek ke stažení

 

1. ročník - zimní semestr 2017

 

2. ročník - zimní semestr 2017

 

Přihlášky ke studiu

 

V případě zájmu je možno se přihlásit ke studiu na školní rok 2018/2019.
Přihláška.

 

Kontakt

 

Ing. Petr Černošek
tel. 603848155
cernosek@szesro.cz


Rostlinolékařství

Hydrologie

Hydrologie pracovní list

Funkce lesů

Jakost povrchových vod

Fyzikálně-chemický rozbor vody

Rozbor vody

Příklady ekofarem

Sortiment biopotravin

Základy ekologického zemědělství

Bílkoviny ve výživě člověka a zpracování mléka

Internet jako moderní komunikační médium

Historie regionu

Ochrana přírody v ČR

Chléb od p. Tichopáda

Meteorologie

Putování za předky aneb hledání vlastních kořenů I

Putování za předky aneb hledání vlastních kořenů II

Tajemný svět rostlin I

Tajemný svět rostlin II

Terénní cvičení v Poodří
 

 

GALERIE

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

KONTAKTUJTE NÁS