Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

1. 6. 2018

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení v oborech ukončených maturitní zkouškou  Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí.

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení v oborech ukončených závěrečnou zkouškou  Zemědělec – farmář a Včelař.

 

Termíny, podmínky, počty přijímaných uchazečů naleznete zde

 

Tiskopis přihlášky najdete v sekci Uchazeči – Přijímací řízení nebo na stránkách MŠMT, případně v kanceláři naší školy.

 

Přihláška se vyplňuje stejným způsobem jako v kole prvním, opět je nutné vyplnit a potvrdit známky ze ZŠ a doložit zdravotní způsobilost potvrzením lékaře.

 

Přihláška, stejně jako zápisový lístek, se podává řediteli střední školy.

 

Ve všech oborech jsou volná místa. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat na tel. č. 571 654 390. V případě, že nám zanecháte svůj kontakt, budeme Vás o průběhu přijímacího řízení informovat.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS