Třídní schůzky

1. 12. 2017 škola

Třídní schůzky

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, které se budou konat dne
1.12.2017 od 15:00 do 17:00 h.
Program:
15:00 h – zahájení třídních schůzek ředitelem školy v aule školy
               - zpráva o hospodaření SRPŠ a schválení příspěvku do SRPŠ
               - volby člena Školské rady za zletilé studenty a zákonné zástupce

15:30 h – třídní schůzky s třídními učiteli v jednotlivých třídách
               - volba zástupců z řad rodičů do výboru SRPŠ
               - pohovory s vyučujícími v kabinetech
Pozn.:
Schůzka rodičů - členů SRPŠ se koná 14:30 h ve sborovně školy.

V Rožnově pod Radhoštěm
dne 22. 11. 2017                                                    Ing. Jaroslav Mandula
                                                                                      ředitel školy
                                                                  

KONTAKTUJTE NÁS