Rozbor vody

24. 11. 2017 Laboratoře SŠZePř

Rozbor vody

Studenti oboru Ekologie a životního prostředí budou  zdarma  provádět  chemický rozbor vody – obsah dusičnanů, dusitanů, amonných iontů a zjišťování celkové tvrdosti vody.

Rozbor vody je spolufinancován grantem města Rožnov p. R. Vzorky vody ze studní a studánek  ( 250 ml) je možné donést  24.11.  a 25.11.2017 během DOD.

KONTAKTUJTE NÁS