Ovčácký den

19. 6. 2018

Ovčácký den

V sobotu 23. 6. 2018 pořádá naše škola ve spolupráci s Agrární komorou Valašska již XII. ročník Ovčáckého dne na Valašsku

 

 

HLAVNÍ PROGRAM


Střihání ovcí, Výstava ovcí a koz
Ukázka práce s ovčáckými psy
Soutěž v pojídání halušek – 12:00
Soutěž v předení na kolovratu

 

HUDEBNÍ PRODUKCE


Cimbálová muzika Valašsko a František Segrado
Dětský soubor Radhošť
gajdoš Petr Sovják a další

 

DOPROVODNÝ PROGRAM


Řemeslné dílny
Výstava drobného zvířectva, Sokolníci
Výstava traktorů a zemědělské techniky
Výstava malé zahradní mechanizace
Ukázky kynologie
Projížďky na malé zahradní technice
Ochutnávky a prodej jehněčích a farmářských specialit
Prodej výrobků a ukázky tradičních řemesel z Valašska
Soutěže a aktivity pro malé i větší děti
Ukázky ze včelařství
Seminář k Africkému moru prasat
Prezentace vyučovaných oborů
Rozbor vody pro veřejnost
(obsah dusičnanů, dusitanů a amonných iontů)
nutno donést 250 ml vody

 

 

Všechny k návštěvě srdečně zvou pořadatelé.

 

 

Časový harmonogram

 

Program ke stažení 

 

Plakát ke stažení

 

Mapka s možnostmi parkování

 

 

 


 

Vážení návštěvníci Ovčáckého dne,

 

rádi bychom vás touto cestou upozornili, že na akci bude pořizován zvukový, fotografický a filmový záznam, který může být později využit k uveřejnění na webu školy a spolupořadatelů akce, případně v propagačních materiálech školy. Vstupem na tuto akci dáváte k výše uvedenému souhlas. SŠZePř nenese odpovědnost za pořizování záznamů a jejich zveřejnění dalšími osobami z řad návštěvníků akce.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS